Szabványossági felülvizsgálatTűzvédelmi Szabványossági Felülvizsgálat


Felülvizsgálatok elvégeztetése a létesítmény üzemeltetőjének kötelezettsége.

Az Erősáramú berendezések felülvizsgálata és a villamos hálózat szigetelésmérése után minősítő irat, amely az MSZ 2364 sz. szabvány [MSZ 1600.sz. szabványsorozat], valamint a 28/2011. (IX.6) BM rendelet előírásai szerint készül.

Tűzvédelmi felülvizsgálat Miskolcon

Az EBF az erősáramú berendezések felülvizsgálata menetét és szükségességét és a tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatok végzésének gyakoriságát a 28/2011. (IX.6) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat határozza meg.

Mennyi időnként kell a szabványossági felülvizsgálatot elvégezni:

2011. okt. 6.-tól

- az ”A” és , ”B” tűzveszélyességű helyiségben, szabadtéren legalább 3 évenként,
- a “C”, “D” és “E” tűzveszélyességű helyiségben, szabadtéren legalább 6 évenként,

felül kell vizsgálni tűzvédelmi szempontból.

A 2011. október 6. előtt készült "D" és"E" tűzveszélyességi helyiségben készült felülvizsgálatok minősítő iratának érvényessége 9 év marad. A rendelet visszamenőleg nem módosítja azokat.

Szabványossági (beüzemelést követő, első) felülvizsgálat

Szabványossági felülvizsgálat

A villamos berendezéseket első alkalommal az elkészülésük után kell ellenőrizni. Ez lehet új kivitelezés, felújítás, bővítés, de minden esetbe e felülvizsgálat a kiviteli munkák befejező része.

A Tűzvédelmi Szabványossági felülvizsgálat után Minősítő irat az MSZ 2364 sz. szabvány valamint a 28/2011. (IX.6) BM rendelet előírásai szerint készül. A felülvizsgálatok szükségességét az MSZ 2364-610 sz. szabvány írja elő.
Minden új, vagy beüzemelés előtt álló létesítményben a villamos berendezés átadásához szükség van Szabványossági Minősítő irat -ra.

Erősáramú Berendezések Felülvizsgálata

Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálata

A felülvizsgálat célja, hogy a villamos berendezések által okozott robbanás és tűzveszély kiküszöbölése! Az erősáramú berendezések felülvizsgálatát az OTSZ (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) rendeli el. Ez egy BM rendelet 28/2011. (IX.6) , melynek alkalmazása kötelező érvényű. A felülvizsgálati minősítő irat példányát a tűzoltóság kérheti és kéri is ellenőrzései során!

Az erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát minden esetben jegyzőkönyvben kell dokumentálni. Felülvizsgálat szempontjából naptári napot kell figyelembe venni.

Büntetések

Mivel BM rendelet ezért az előírások kötelezőek, megszegésük, be nem tartásuk a Büntető Törvénykönyv szerinti "foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés" következményekkel jár. Az előírt tűzvédelmi felülvizsgálatok elmulasztásáért pedig tűzvédelmi bírság is kiszabható.